Κωνσταντίνος ΙΑ’ ο Παλαιολόγος ή  Δραγάσης
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ
Η ιερή Πλάκα στον Μυστρά όπου ορκίστηκε ο τελευταίος Αυτοκτράτωρ , Κων. Παλαιολόγος
Θεία Μυστήρια
ΓΑΜΟΣ

*  Για   να  τελεσθεί  Γάμος   είναι  απαραίτητο  προηγουμένως  να  εκδοθεί σχετική  άδεια  από  την  Ι. Μητρόπολη.

*  Για  την έκδοση  της  αδείας  αυτής  οι  μελλόνυμφοι  είναι  απαραίτητο  να  προσκομίσουν  Πιστοποιητικό  Αγαμίας  από  την  Ι. Μητρόπολη  στην  οποία  είναι  καταγεγραμμένοι.

*  Εάν  κάποιος  από  τους  μελλονύμφους  διαμένει  πολλά  έτη  στη  Γερμανία  και  δεν  του  δίδεται  το Πιστοποιητικό  Αγαμίας, τότε  αυτό  εκδίδεται  από  την Ι. Μητρόπολη  Γερμανίας,  αφού  ο  ενδιαφερόμενος   προσκομίσει  υπεύθυνη  δήλωση  ( από  το  Προξενείο )  ότι  είναι  άγαμος  και  δεν  έχει  συνάψει  άλλο  Πολιτικό  ή  Θρησκευτικό  Γάμο.

*  Εάν  κάποιος  από  τους  μελλονύμφους  είναι  αλλοδαπός  και  ετερόδοξος  οφείλει  να  προσκομίσει  Πιστοποιητικό  Βαπτίσεως,  Πιστοποιητικό  Αγαμίας  και  Πιστοποιητικό  Γεννήσεως.

*  Σε  περίπτωση  Γάμου  με  αλλοδαπό  ο  από  την  Πολιτεία  απαιτούμενος  Πολιτικός  Γάμος  πρέπει  να  προηγηθεί  του  Θρησκευτικού.

*  Ο  παριστάμενος στο Γάμο  Μάρτυρας ( Κουμπάρος )  οφείλει  να  είναι Ορθόδοξος Χριστιανός.     


Γάμοι  δεν  γίνονται :

Από  13  Δεκεμβρίου  μέχρι  τα  Χριστούγεννα καθώς επίσης,

*  Σε  όλη  τη  διάρκεια  της  Μ. Τεσσαρακοστής  ( από  την  Καθαρά  Δευτέρα  μέχρι  την  Κυριακή  του  Πάσχα ).

*  Από  της  1ης  έως  15ης  Αυγούστου.

*  Την  29ην  Αυγούστου  ( Αποκεφάλισις Αγίου Ιωάννου Προδρόμου ).

*  Την  14ην  Σεπτεμβρίου ( Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού ).

*  Την  5ην    Ιανουαρίου ( Παραμονή των Αγίων  Θεοφανείων ).


ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ, GIFHORN

Griechisch - Orthodoxe  Kirchengemeinde                                                          
HL. Rafail - Nikolaos  und  Irini
Dannenbutteler  Weg 14  38518  GIFHORN                                                                                                                                                                                                                   TEL - Fax:  05371-4081
DEUTSCHLAND

A work for the Grace of God
Homepage
Ιερός Ναός Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης   Dannenbutteler Weg 14,  38518  Gifhorn
Web site:  www.agios-rafael.org   E-mail:  pandim@agios-rafael.org