Κωνσταντίνος ΙΑ’ ο Παλαιολόγος ή  Δραγάσης
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ
Η ιερή Πλάκα στον Μυστρά όπου ορκίστηκε ο τελευταίος Αυτοκτράτωρ , Κων. Παλαιολόγος
ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
A work for the Grace of God
« ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ »

Συνέχεια >> Μιλάει ο Αγιος Ραφαήλ

« Εστάθην παρακλητικώς έμπροσθεν του Κυρίου, να δώσει θάρρος και ζωή στο όργανο αυτό ( την επιτροπή).Όργανα υπάρχουν πολλά αλλ' αυτό είναι ένα θείο όργανο ».

« Δια της ταπεινώσεως  και την αγάπης , η ευχή του Θεού, δια της μεσιτείας μας, θα ευλογήσει το σώμα αυτό να εργαστεί ως ένα πρόσωπο. Αυτό θα είναι σύμβολο που θα δώσει την κατεύθυνση για το τέλος της εκκλησία μου. Οι πρωτεργάτες πρέπει να ταπεινή καρδιά να  ευχαριστούν τον Κύριον, διότι τους έδωσε ένα τρόπο ευκολίας , ώστε να γίνουν συντελεσταί στην επιθυμία τους».

Αυτό είναι το Μήνυμα το πρακτικό κατά κάποιο τρόπο του διορισμού της επιτροπής από τον Άγιο.

Η ευθύνη για τον καθένα μας που διόρισε ο Άγιος από εκείνη τη στιγμή ήταν μεγάλη. ( Έγραψα στο ημερολόγιο μου τα εξής) :

Δεν γνωρίζω αν όλοι το συνειδητοποίησαν αυτό.

Προσωπικά πάντως είχα επίγνωση του τι ζητούσε ο Aγιος από τον καθένα.
Αντιλαμβάνομαι το ρόλο μου στην υπόθεση της εκκλησίας που ήταν η χρηματοδότηση και ο συντονισμός του έργου.

Αυτή η πρωτοβουλία έπεφτε σε μένα κατά κύριο λόγο και στον Θεόδωρο Κατσαρό γιατί ο Παναγιώτης Λύτρας ήταν στην Μυτιλήνη, οι δύο γυναίκες η Κατίνα και η Κυριακή δεν ήταν δυνατό να πάρουν καμιά ευθύνη.
Έτσι με τον Κατσαρό προγραμματίσαμε πως θα προχωρήσουμε.

Ο Αγιος εν τω μεταξύ αοράτως συμπαρίσταται , φωτίζει του πιστούς Χριστιανούς και άλλους προσφέρει για τούβλα και άλλος για υλικά, άλλος για τη σκεπή και άλλος για τα κεραμίδια, πόρτες παράθυρα κ.λ.π...

Αναθέσαμε στον εργολάβο Κων/νο Παπαδάκη τη σκεπή της εκκλησίας. Για να σκεπασθεί η εκκλησία έγινε τροποποίηση του αρχικού σχεδίου που προέβλεπε τρούλο και ήταν πολυδάπανο.

Το τωρινό σχέδιο το επέλεξα , το είχα ιδεί σε ένα Μοναστήρι στον Ωροπό και κάλεσα τον εργολάβο στην Αθήνα και πήγαμε εκεί και το μελέτησε και προχωρήσαμε αυτό το σχέδιο.

Το δάπεδο και τα σοβατίσματα έγινα δωρεά του Περικλή Γεωργαντόπουλου από την Αθήνα.

Μηνύματα του Αγίου Ραφαήλ

Οι εργασίες προχώρησαν στην εκκλησία και έγραψα σχετικά με την πρόοδο αυτή στην Αικατερίνη Λύτρα. Σε επιστολή της στις 8 - 12 - 1975 γράφει : Παίρνοντας την επιστολή σας και διαβάζοντας αυτήν ηνοίχθη ένας καινούργιος κόσμος εμπρός μου και ο Άγιος Ραφαήλ έδωσε εις εμε μιαν ευρύτατην συνομιλίαν περί της τελειώσεως της εκκλησίας του Αγίου.

« Η ορισμένη επιτροπή, που δια της Θείας Χάριτος διετάχθη, ειργάσθη προθύμως και με επιμέλεια και έφερε την αρχή της τέλειας αποπερατώσεως του Ιερού Ναού, δια να γνωρίσουμε ημείς οι ανάξιοι την ισχυράν και ευλογημένην δυναμιν του Ουρανίου Πατρός.»

Αυτό το μήνυμα του Αγίου , μου δίνει προσωπικά καινούργια δύναμη να προχωρήσουμε , διότι συναντήσαμε πολλά και διάφορα εμπόδια. Αλλά η αόρατη συμπαράσταση του Αγίου  ήταν πολλές φορές φανερή.

Στη γιορτή μου, των Αγίων Θεοδώρων, ήρθαν πολλοί φίλοι και συγγενείς να μας χαιρετήσουν και μου δόθηκε η ευκαιρία να τους μιλήσω για την εκκλησία και για τις ελλείψεις που είχε.

Με συγκίνηση άκουσα την προσφορά του καθενός.

Ο Aγιος έκανε το θαύμα του τους φώτισε και άλλους του πρότεινε δωρεά για την άλφα εικόνα, άλλος για την βήτα κ.λ.π..

Η εκκλησία προχωρούσε με βραδύτητα από έλλειψη τεχνιτών.

Σε επιστολή της η Αικατερίνη Λύτρα από το Γιοχάνεσμπουργκ μεταξύ των άλλων μου γράφει για την εκκλησία της Αχαίας και μήνυμα του Αγίου:

Τρίτη 20 Απριλίου 1976

« Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν».

Ξυπνώντας το πρωί, εφωτίσθη ο εσωτερικός μου κόσμος από μια ανταύγεια θεία για να σας ενημερώσω για την επιθυμία Αγίου Ραφαήλ, ο οποίος προ ημερών έδωσε εις εμε παραγγελίαν δια την επιστροφή μας εις την θέση μας ( στην Ελλάδα) και για το ποιος ήταν ο σκοπός της εδώ παραμονή μας.

Ο Aγιος έδωσε και την ακριβή ημερομηνία παραμονής μας, μέχρι την 10ην Ιουνίου εις την ξένη και άγονη χώρα( άγονη Χριστιανικής Πίστεως) και ότι πρέπει να τελειοποιηθεί η εκκλησία της Κάτω Αχαίας προς εγκαινιασμόν διότι « πρέπει είπε να παραβρεθείτε εκεί. Όχι με έννοια επιδείξεως, αλλά Χριστιανικής αγάπης και ευχαριστήσεως προς δόξαν Θεού, που δια της δυνάμεως Του ήρθε εις πέρας το ευλογημένον αυτό έργον».

Και η Χάρις του Αγίου υπαγόρευσε τα εξής :

Σελιδα 3/7
Homepage


Σελιδα 3/7